ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซูปเปอร์มาเก็ต และธนาคาร ภายในอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ยังเปิดให้บริการ

สำหรับท่านใดที่ยังมาทำงานกันอยู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคารและร้านอาหาร ในอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะ เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ

#EmpireTower #COVID19