อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย เป็นปีที่ 2

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2562 (BSA Building Safety Award 2019) ระดับ Gold จาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านงานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ในงาน BMAM EXPO 2019 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี โดยการได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย เป็นปีที่ 2 นั้นเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานที่ใส่ใจผู้เช่าในความปลอดภัย ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เช่าอย่างสูดสุดตลอดมา